HET TEKEN:

Trigram Ken, het Stilhoudenboven Ken, het Stilhouden, de berg
Trigram Tsjen, het Opwindendebeneden Tsjen, het Opwindende, de donder

Dit teken is het beeld van een geopende mond: boven en beneden de vaste lippen met daartussen de opening van de mond. Van het beeld van de mond, waardoor men de spijzen opneemt om zich te voeden, gaat de gedachte op de voeding zelf over. In de drie onderste lijnen wordt de eigen voeding, en wel de lichamelijke uitgebeeld; in de drie bovenste lijnen daarentegen de voeding en de verzorging der anderen, speciaal op geestelijk - hoger - niveau.