een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is

In het begin een negen betekent:

Bevorderlijk is het, grote daden te volbrengen.
Verheven heil! Geen blaam.


Als iemand van bovenaf grote hulp ondervindt moet hij de meerdere kracht die hij op deze wijze verkrijgt gebruiken voor het volbrengen van iets groots waartoe hij anders misschien noch de kracht gevonden had, noch de moed om er de verantwoordelijkheid voor op zich te nemen. Doordat hij vrij van zelfzucht is wordt groot heil bewerkt; doordat hij groot heil tot stand brengt treffen hem geen verwijten.