Zes op de derde plaats betekent:

Men wordt verrijkt door rampspoedige gebeurtenissen.
Geen blaam als je waarachtig bent,
In het midden wandelt,
En de vorst bericht met een zegel.


Een tijd van zegen en voorspoed heeft zulk een geweldige uitwerking dat ook op zich rampspoedige gebeurtenissen nog op iets goeds uitlopen voor degenen die erdoor worden getroffen. Zij leggen hun fouten af en verkrijgen door overeenkomstig de waarheid te handelen zulk een innerlijke autoriteit dat zij invloed uitoefenen als waren zij door brief en zegel gemachtigd.