een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Als je werkelijk een goed hart hebt
Vraag dan niet. Verheven heil!
Waarlijk, goedheid zal je als deugd worden aangerekend.


Werkelijke goedheid rekent niet en vraagt niet om hulde of dank, maar wordt gedreven door innerlijke noodzaak. Zulk een oprecht goed hart vindt zijn beloning doordat het erkend wordt, en aldus zal de zegenrijke invloed zich ongehinderd kunnen uitbreiden.