HET TEKEN:

Trigram Soen, het Zachtmoedigeboven Soen, het Zachtmoedige, de wind, het hout
Trigram Tsjen, het Opwindendebeneden Tsjen, het Opwindende, de donder

Het begrip van de Vermeerdering wordt uitgedrukt doordat de onderste lijn van het bovenste trigram omlaag is gezonken en onder het benedenste trigram heeft plaats genomen. De grondgedachte van het Boek der Veranderingen komt ook in deze opvatting tot zijn recht. Het ware heersen moet dienen zijn. Een offer van het hogere, dat een meer-worden van het lagere bewerkt, wordt kortweg groei genoemd, om daardoor de geest aan te duiden, die alleen het in zijn macht heeft de wereld te helpen.