In het begin een negen betekent:

Steekt met de voeten in het blok
Zodat de tenen verdwijnen.
Geen blaam.


Als iemand direct bij de eerste poging iets verkeerds te doen straf oploopt, dan is de straf slechts licht. Alleen de tenen worden door het blok bedekt. Hij wordt daardoor verhinderd opnieuw te zondigen, en wordt derhalve vrij van smetten. Dit houdt een vermaning in om tijdig op het goede pad terug te keren.*


__________

*: De afzonderlijke lijnen worden onafhankelijk van de totale strekking van het teken zo verklaard, dat de eerste en de bovenste straf ondergaan, terwijl de overige bezig zijn met het opleggen van straffen (vergelijk hiermee de overeenkomstige lijnen van hexagram 4: De Jeugddwaasheid).
(Zie ook de voetnoot bij de bovenste lijn.)