Zes op de tweede plaats betekent:

Bijt door week vlees zodat de neus verdwijnt.
Geen blaam.


Het is in dit geval gemakkelijk goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Het is alsof men door week vlees bijt. Maar men stoot op een verstokt zondaar. Daarom gaat men in zijn opwinding uit toorn wat te ver. Het verdwijnen van de neus bij het toebijten, betekent dat men zijn fijne speurzin (voor de motieven) tengevolge van zijn verontwaardiging (over de daad) verliest. Doch dat hindert niet, daar de straf op zichzelf rechtvaardig is.