Zes op de derde plaats betekent:

Bijt op oud gedroogd vlees en stoot op iets giftigs.
Geringe beschaming. Geen blaam.


Hier moet iemand een straf voltrekken waartoe hij niet voldoende macht en aanzien bezit. Daarom onderwerpen de gestraften er zich niet aan. Het gaat hier om een oude zaak - gesymboliseerd door gezouten wild - en daarbij stoot men op moeilijkheden, het oude vlees is bedorven. Men haalt zich giftige haat op de hals door zich met de zaak in te laten. Daardoor komt men in een ietwat beschamende situatie. Maar daar het een eis van de tijd was dat er gestraft zou worden blijft men toch vrij van blaam.