HET OORDEEL:


Het Doorbijten heeft welslagen.
Het is bevorderlijk, het gerecht voortgang te doen hebben.


Wanneer een hindernis de vereniging in de weg staat brengt energiek doorbijten succes. Dat geldt voor alle situaties. Het is altijd een verklikker en verrader die het tot stand komen van de eenheid verhindert en tegenhoudt. Dan moet men energiek doortasten opdat er geen blijvende schade ontstaat. Zulke bewuste tegenkantingen verdwijnen niet vanzelf. Gerecht en straf zijn nodig om de boosdoeners af te schrikken of te elimineren.
Men moet daarbij echter op de juiste wijze te werk gaan. Het teken is samengesteld uit Li, klaarheid, en Tsjen, opwinding. Li is week, meegaand, Tsjen is hard, onbuigzaam. Louter hardheid en opwinding bij het straffen zou te heftig zijn. Louter klaarheid en weekheid zou te zwak zijn. In vereniging met elkaar scheppen ze de juiste maat. Belangrijk is dat de man, die de beslissingen neemt (die hier door de vijfde lijn wordt vertegenwoordigd), van nature mild is terwijl hij door zijn positie eerbied afdwingt.