HET TEKEN:

Trigram Li, het Zich-Hechtendeboven Li, het Zich-Hechtende, het vuur
Trigram Tsjen, het Opwindendebeneden Tsjen, het Opwindende, de donder

Het teken stelt een geopende mond voor (vergelijk hexagram 27, De Mondhoeken), met tussen de tanden een belemmering (op de vierde plaats). Tengevolge daarvan kunnen de lippen zich niet verenigen. Om die vereniging tot stand te brengen moet men energiek door het obstakel heen bijten. Het teken bestaat verder uit de trigrammen voor donder en voor bliksem (het hemelvuur), om aan te duiden hoe hinderpalen in de natuur met geweld verwijderd worden. Het energieke doorbijten overwint de hindernis die de vereniging der lippen in de weg staat. Het onweer met donder en bliksem overwint de storende spanning in de natuur. Proces en straf overwinnen de door misdadigers en lasteraars veroorzaakte verstoringen van een harmonisch samenleven. In tegenstelling met hexagram 6, De Strijd, waar het over civiele processen gaat, behandelt dit hexagram het strafproces.