een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is In het begin een negen betekent:

Het toonaangevende verandert.
Standvastigheid brengt heil.
De deur uitgaan en met mensen verkeren brengt tot werken.


Er zijn uitzonderingstoestanden, waarin de verhouding tussen leider en geleide verandert. Het ligt in de lijn van aanpassing en navolging dat men, wanneer men anderen wil leiden, toegankelijk blijft voor en zich laat beïnvloeden door de meningen der ondergeschikten. Wel moet men daarbij vaste principes hebben, zodat men niet onzeker wordt als het alleen maar om voorbijgaande meningen gaat. Heeft men eenmaal besloten zich voor de meningen van anderen open te stellen, dan moet men niet uitsluitend samenblijven met gelijkgezinden en partijgenoten; men moet de deur uitgaan en met mensen van allerlei slag, hetzij vriend, hetzij vijand, verkeren. Slechts daardoor brengt men iets tot stand.