Zes op de tweede plaats betekent:

Hecht men zich aan de kleine knaap,
Dan verliest men de sterke man.


Bij vriendschap en intieme verhoudingen moet men voorzichtig zijn met zijn keus. Het gezelschap dat men zich kiest, is òf goed òf slecht. Men kan niet allebei hebben. Wie zich vergooit aan onwaardigen, verliest aansluiting aan mensen die een geestelijke waarde hebben en in staat zijn iemand vooruit te helpen in het goede.