Zes op de derde plaats betekent:

Hangt men de sterke man aan,
Dan verliest men de kleine knaap.
Door na te volgen vindt men wat men zoekt.
Bevorderlijk is het standvastig te blijven.


Als men de juiste aansluiting bij mensen van betekenis heeft gevonden, dan is daarmee uiteraard een verlies verbonden: men moet zich distantiëren van het lagere, oppervlakkige. Toch zal men zich innerlijk bevredigd voelen doordat men vindt wat men zoekt en nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Men behoeft alleen maar standvastig te blijven. Men moet weten wat men wil en zich niet van de wijs laten brengen door verlangens van het ogenblik.