Negen op de vierde plaats betekent:

Het navolgen heeft resultaat.
Standvastigheid brengt onheil.
In waarachtigheid de weg bewandelen brengt klaarheid.
Hoe zou dat een smet kunnen zijn?


Wanneer men een zekere invloed bezit verwerft men zich vaak een zekere aanhang door minzaam te zijn jegens lager geplaatsten. Zulke volgelingen menen het echter niet eerlijk. Ze zoeken hun persoonlijk voordeel en trachten zich door vleierijen en onderdanigheid onmisbaar te maken. Als men zich zó aan dergelijke partijgangers went dat men niet meer buiten hen kan brengt dat onheil. Slechts wanneer men geheel vrij is van zelfzucht en met volle overtuiging slechts bedacht is op het objectieve, het rechtvaardige, krijgt men de klare blik om zulke mensen te doorzien en wordt men vrij van smetten.