een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Waarachtig is het goede. Heil!


Ieder mens moet een ideaal voor ogen hebben, dat hem als leidstar dient. Wie het schone en goede met volle overtuiging navolgt kan zich door dit woord gesterkt voelen.