Bovenaan een zes betekent:

Hij vindt hechte aanhankelijkheid
En wordt daar zelfs nog door gebonden.
De koning stelt hem voor aan de Westelijke Berg.


Het gaat hier om een man die persoonlijk reeds met het wereldse gewoel heeft afgerekend, een verheven wijze. Maar hij ontmoet een volgeling die hem begrijpt en hem niet laat gaan. Hij keert dus in de wereld terug om de ander bij zijn werk te helpen en zo ontstaat een verbintenis die tot over dit leven reikt. De gelijkenis is gekozen uit de geschiedenis van de Tsjow-dynastie. Deze dynastie eerde verdienstelijke helpers door hun een plaats te geven in de tempel van de voorvaderen van de heersersfamilie op de Westelijke Berg. Daardoor werd zulk een man opgenomen in de lotskring van het heersershuis.