Negen op de tweede plaats betekent:

Men kan niet strijden, keert huiswaarts en wijkt uit.
De mensen van de stad - driehonderd huizen -
Blijven vrij van schuld.


In de strijd met een overmachtige vijand is terugtocht geen schande. Wanneer men zich tijdig terugtrekt vermijdt men nadelige gevolgen. Als men zich door misplaatst eergevoel tot een ongelijke strijd liet verleiden zou men zich in het ongeluk storten. Een wijze inschikkelijkheid in zulk een geval komt de gehele omgeving ten goede, daar die dan niet in de strijd betrokken wordt.