Zes op de derde plaats betekent:

Van oude deugd zich voeden geeft standvastigheid.
Gevaar, ten slotte komt heil.
Mocht je in dienst zijn van een koning,
Zoek dan geen werken.


Hier wordt gewaarschuwd tegen het gevaar dat de neiging om overal beslag op te leggen met zich brengt. Slechts datgene wat door vroegere inspanning eerlijk is verdiend blijft duurzaam bezit. Zulk een bezit kan wel worden betwist, maar niet geroofd, daar het werkelijk eigendom is. Want wat iemand door de kracht van zijn eigen wezen toebehoort, kan hij niet verliezen. Wanneer men in dienst treedt van een hoger geplaatste kan men alleen strijd vermijden door geen spectaculaire werken voor zichzelf uit te zoeken. Dat het werk gedaan wordt, moge voldoening schenken, de eer ervan late men aan anderen.