Negen op de vierde plaats betekent:

Men kan niet strijden,
Keert om en schikt zich in zijn lot,
Verandert zijn houding en vindt vrede in standvastigheid.
Heil!


Aanvankelijk mist men de innerlijke rust. Men heeft geen vrede met zijn omstandigheden en zou zich door strijd graag een betere positie veroveren. Men heeft met een zwakkere tegenstander te maken, en zou er daarom wel toe in staat zijn - in tegenstelling tot negen op de tweede plaats - maar men kan niet strijden, omdat men er zich innerlijk niet toe gerechtigd voelt en het niet met een goed geweten zou kunnen doen. Daarom keert men om en schikt zich in zijn lot. Men komt tot een andere instelling en vindt aldus een duurzame vrede in harmonie met de eeuwige wet. Dat brengt heil.