HET BEELD:


Hemel en aarde verwijderen zich van elkaar:
Het beeld van de Strijd.
Zo overweegt de edele bij alles wat hij onderneemt
Zorgvuldig het begin.

Het beeld wijst erop dat de oorzaak van de strijd ligt in de bij voorbaat reeds bestaande tegengestelde tendensen van de beide delen. Zijn zulke tegenstellingen eenmaal aanwezig, dan is altijd strijd het noodzakelijke gevolg. Dit impliceert dat men om strijd te voorkomen in het allereerste begin zorgvuldig elke stap moet overwegen. Als rechten en plichten nauwkeurig zijn omschreven - als in een mensen-groep de geestelijke richting der individuele leden dezelfde is - dan is de oorzaak van de strijd bij voorbaat geélimineerd.