HET TEKEN:

Trigram Ch'ien, the Creativeboven Tj'ièn, het Scheppende, de hemel
Trigram K'an, het Onpeilbarebeneden K'an, het Onpeilbare, het water

Het bovenste oerteken, met als beeld de hemel, heeft de bewegingsrichting naar boven, het onderste oerteken, 'water', is overeenkomstig zijn natuur naar beneden gericht. De bewegingsrichtingen van de beide helften gaan uit elkaar, dat wekt de gedachte aan verwijdering, aan strijd op.
De eigenschap van het Scheppende is de kracht, die van het Onpeilbare is het gevaar, de arglist. Waar list geweld tegenover zich heeft, daar ontstaat strijd.
Ook binnen de grenzen van de menselijke persoonlijkheid zelf kan deze combinatie zich voordoen: gevaarlijke arglist naar binnen, onwrikbare vastberadenheid naar buiten. Een dergelijk karakter zal zeker strijdlustig zijn.