In het begin een zes betekent:

Een leger moet in goede orde uitrukken.
Is de orde niet goed, dan dreigt er onheil.


Bij de aanvang van een oorlogsonderneming moet er orde heersen. Er moet een rechtvaardige en afdoende reden voor bestaan, en de gehoorzaamheid en het samenwerken der troepen moeten goed georganiseerd zijn, anders is mislukking onvermijdelijk.