Zes op de derde plaats betekent:

Het leger voert wellicht lijken mee in de wagen. Onheil!


De ene verklaring wijst op een nederlaag tengevolge van de omstandigheid dat een ander dan de bevoegde aanvoerder zich met het commando gaat bemoeien. De andere verklaring komt in wezen op hetzelfde neer, alleen wordt de uitdrukking 'lijken in de wagen meevoeren' hier anders uitgelegd. Bij begrafenissen en dodenoffers was het in China de gewoonte dat de afgestorvene voor wie geofferd werd vertegenwoordigd werd door een knaap uit zijn familie, die op de plaats van het lijk zat en in plaats van de afgestorvene werd geëerd. Daaraan ontleent deze verklaring de betekenis, dat op de wagen een 'lijk-knaap' zit, met de oorlog dat de autoriteit niet van de bevoegde ambtenaren uitgaat, maar dat anderen zich die aanmatigen. Misschien kan men de gehele moeilijkheid omzeilen door aan te nemen dat er een schrijffout is ingeslopen (fan = alle, voor sje = lijk). Dan zou de betekenis ongetwijfeld zijn: Als in het leger de massa de baas speelt (op de wagen rijdt), dan is dat rampspoedig.