Zes op de vierde plaats betekent:

Het leger trekt zich terug. Geen blaam.


Als men een overmachtige vijand tegenover zich vindt, men niet de geringste kans heeft de overwinning in de strijd te behalen, dan is een geordende terugtocht het enig juiste, aangezien daardoor het leger voor nederlaag en vernietiging wordt gespaard. Het is geenszins een teken van moed of kracht om onder hopeloze omstandigheden de strijd te willen aanbinden.