HET OORDEEL:


Het Leger heeft standvastigheid nodig en een sterke man.
Heil zonder blaam.


Een leger is een massa, die, om een leger te worden, organisatie nodig heeft. Zonder vaste discipline is niets te bereiken. Deze discipline laat zich echter niet door gewelddadige middelen dwingen: daarvoor is een sterke man nodig naar wie de harten zich toewenden en die geestdrift weet te wekken. Opdat hij zijn krachten ten volle kan ontplooien, heeft hij het onbeperkte vertrouwen van zijn vorst nodig, die aan hem, zolang de oorlog duurt, de volle verantwoordelijkheid moet geven. Een oorlog is echter altijd iets gevaarlijks, dat schade en verwoesting met zich brengt. Daarom mag men zich niet lichtzinnig in een oorlog storten. Het is ermee als met een giftig geneesmiddel: men mag er slechts in het uiterste geval toe overgaan. Door een ervaren leider moet het volk duidelijk worden gemaakt dat de motieven gerechtvaardigd zijn en dat er met de oorlog een vast omlijnd en redelijk doel wordt beoogd. Alleen wanneer de oorlog een doorslaggevend doel heeft, waarvoor het volk wèlbewust bereid is te vechten, ontstaat de eenheid, de kracht van de overtuiging, die naar de overwinning voert. Maar de leider dient er teven voor te zorgen dat in de opwinding van het gevecht en in de roes van de overwinning geen onrechtmatigheden geschieden, die de algemene goedkeuring niet zouden wegdragen. Rechtvaardigheid en standvastigheid zijn de allereerste voorwaarden voor een goede afloop.