In het begin een zes betekent:

Zonder blaam.


Er worden niet veel woorden gebruikt, gelijk dit bij de situatie past. De Hindernis is voorbij, de Bevrijding is gekomen. Men geniet van een weldadige rust en houdt zich stil. Dat is in tijden na doorstane moeilijkheden volkomen juist.