Negen op de tweede plaats betekent:

Op het veld doodt men drie vossen
En men krijgt een gele pijl.
Standvastigheid is heilzaam.


Dit beeld is aan de jacht ontleend. De jager vangt drie sluwe vossen en krijgt als beloning een gele pijl. De hinderpalen in het openbare leven zijn de valse vossen, die de heerser met hun vleierijen trachten te beïnvloeden. Die moeten onschadelijk worden gemaakt alvorens de bevrijding kan intreden. Maar de strijd mag niet met verkeerde wapens worden gevoerd. De gele kleur duidt op maat en midden bij het optreden tegen de vijanden, de pijl op de rechte richting. Wie zich met hart en ziel aan de taak der bevrijding wijdt, ontwikkelt door zijn innerlijke oprechtheid zulk een kracht dat deze tot een wapen wordt tegen alles wat vals en gemeen is.