Zes op de derde plaats betekent:

Als iemand een last op zijn rug draagt
En toch in een rijtuig rijdt,
Lokt hij de rovers naderbij.
Standvastigheid leidt tot beschaming.


Iemand heeft zich uit armoedige omstandigheden opgewerkt tot een comfortabele positie, waarin het hem aan niets ontbreekt. Wanneer hij zich nu als een parvenu gedraagt en een gemakkelijk leventje gaat leiden in een weelderige omgeving die niet bij zijn wezen past trekt hij als het ware rovers aan, en als hij in die houding volhardt maakt hij zich onherroepelijk te schande.
Confucius zegt over deze lijn:
'Een last op zijn rug dragen is het werk van een gewone man. Een rijtuig hoort bij een voornaam man. Als nu een gewone man iets gebruikt dat aan een voornaam heer is voorbehouden zijn de rovers erop uit hem dat af te nemen. Als iemand brutaal is tegen zijn meerderen en hard tegen degenen die beneden hem staan dan komen de rovers er toe hem aan te vallen. Door niet zorgvuldig op zijn zaken te passen verleidt men de rovers tot stelen. Een meisje dat weelderige sieraden draagt wekt de begeerte tot het roven van haar deugd.'