Negen op de vierde plaats betekent:

Bevrijd je van je grote teen.
Dan komt de kameraad,
En hem kun je vertrouwen.


In tijden van stilstand komt het voor dat zich bij een hoogstaand man gewone mensen aansluiten, die door de macht der gewoonte met hem samengroeien en even onontbeerlijk voor hem worden als de grote teen voor de voet bij het lopen. Maar als de tijd van de bevrijding nadert en tot daden roept moet men zich vrij maken van zulke gelegenheidskennissen, met wie men toch geen innerlijk contact heeft. Anders blijven de gelijkgezinde vrienden, op wie men werkelijk kan vertrouwen en met wie men gezamenlijk iets zou kunnen bereiken, vol wantrouwen weg.