HET BEELD:


Donder en regen zetten in:
Het beeld van de Bevrijding.
Zo vergeeft de edele fouten
En schenkt hij vergiffenis voor de schuld.


Het onweer zuivert de lucht. Zo doet de edele ook met de fouten en zonden der mensen, die gespannen toestanden in het leven roepen. Door ze tot klaarheid te brengen bewerkt hij de bevrijding. Bij de fouten die aan den dag zijn gekomen, blijft hij niet lang stilstaan: de vergissingen - de onopzettelijke overtredingen - ziet hij over het hoofd, gelijk het gerommel van de donder wegsterft in de verte; en de schuld - de opzettelijke overtredingen - vergeeft hij gelijk het water alles schoonwast.