HET TEKEN:

Trigram Tsjen, het Opwindendeboven Tsjen, het Opwindende, de donder
Trigram K'an, het Onpeilbarebeneden K'an, het Onpeilbare, het water

De beweging verlaat hier de gevarenzone. De hindernis is uit de weg geruimd, aan de moeilijkheden komt geleidelijk een eind. De bevrijding is nog geen voldongen feit doch is pas begonnen, en de verschillende stadia ervan komen in het hexagram tot uiting.