een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de tweede plaats betekent:

De afgrond is gevaarlijk.
Men moet slechts kleine dingen trachten te bereiken.


In gevaar verkerend mogen we niet zonder meer trachten er tot elke prijs uit te komen; vooreerst moeten we al blij zijn wanneer het gevaar ons niet overweldigt. We moeten rustig de tijdsomstandigheden onder ogen zien en ons tevreden stellen met kleinigheden, daar er voorlopig geen kans is op een groot succes. Ook een bron vloeit eerst maar spaarzaam, en het duurt een tijd eer ze zich een weg naar buiten baant.