een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

De afgrond wordt niet overvol,
Hij wordt slechts vol tot aan de rand.
Geen blaam.


Het gevaar ontstaat doordat men te hoog wil klimmen. Het water in het ravijn hoopt zich op, maar gaat slechts tot de laagste rand om eruit te kunnen komen. Zo heeft men in gevaar ook slechts de weg van de minste weerstand te volgen, dan bereikt men zijn doel. Grote werken kunnen in zulke tijden niet tot stand worden gebracht; het is voldoende als men uit het gevaar geraakt.