In het begin een zes betekent:

Om de dwaas te ontwikkelen
Is het bevorderlijk hem discipline bij te brengen.
Men moet de boeien afnemen.
Zo doorgaan brengt beschaming.


Aan het begin van de opvoeding staat de wet. De onervarenheid van de jeugd is geneigd eerst alles licht op te nemen, als een spel. Men moet haar wijzen op de ernst van het leven. Door strenge tucht moet zij leren haar krachten enigermate te concentreren. Wie het leven als een spel beschouwt komt nooit goed terecht. De tucht mag echter niet ontaarden in drillen: dat werkt op de duur vernederend en verlammend.