een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de tweede plaats betekent:

De dwazen in mildheid verdragen brengt heil!
De vrouwen weten te nemen zoals zij zijn brengt heil!
De zoon is opgewassen tegen de huiselijke aangelegenheden.


Hier is een man getekend die geen uiterlijke macht bezit, maar de nodige geestkracht heeft om de op hem rustende verantwoordelijkheid te dragen. Hij bezit het innerlijke overwicht en de kracht die de menselijke dwaasheden en onvolkomenheden in mildheid vermag te dragen. Dezelfde gezindheid legt hij aan de dag tegenover de vrouwen. Men moet het zwakke geslacht weten te nemen en te waarderen met een zekere ridderlijke toegeeflijkheid. Alleen met deze vereniging van innerlijke kracht en uiterlijke terughoudendheid is het verantwoord de leiding van een groter maatschappelijk organisme op zich te nemen, en is het mogelijk daar werkelijk succes mee te hebben.