Bovenaan een negen betekent:

Bij het bestraffen van de dwaasheid is het niet bevorderlijk
Overtredingen te begaan.
Bevorderlijk is alleen overtredingen te weren.


Onder bepaalde omstandigheden moet een onverbeterlijke dwaas worden bestraft: wie niet horen wil, moet voelen. Straf is iets anders dan het wakker schudden in het begin. Maar het opleggen ervan mag niet in toorn geschieden: men moet zich beperken tot een objectieve afweer van onrechtmatige excessen. Straf is nooit een doel op zichzelf doch mag slechts dienen om de normale toestand te herstellen. Dit geldt zowel voor de opvoeding als voor de maatregelen van een regering tegenover een bevolking die zich aan overtredingen heeft schuldig gemaakt. Het ingrijpen van de regering dient nooit anders dan corrigerend te zijn en het herstel van de openbare veiligheid en rust tot enig doel te hebben.