HET BEELD:


Aan de voet van de berg ontspringt een bron: het beeld van de jeugd.
Zo ontwikkelt de edele zijn karakter door grondig te handelen.


Het water uit de bron begint te vloeien en kan de stilstand overwinnen door alle diepe plaatsen die het op zijn weg ontmoet van de grond af op te vullen. Evenzo is grondigheid de weg tot karaktervorming: grondigheid, die niets overslaat maar gaandeweg en gestadig, gelijk het water, alle leemten aanvult en aldus vooruit komt.