In het begin een zes betekent:

Hij verschaft hulp met de kracht van een paard.


Het gaat er hier om, dat - nog vóór de scheiding zich heeft voltrokken - de eerste beginselen ervan reeds in de kiem worden gesmoord; dat de wolken uiteen worden gejaagd nog vóór storm en regen hun intrede hebben gedaan. In zulke tijden, waarin geheime afwijkingen der stemmingen optreden en misverstanden over en weer het gevolg zijn moet men snel en krachtig handelen om misverstanden op te lossen en een einde te maken aan het wederzijdse wantrouwen.