Zes op de derde plaats betekent:

Hij lost zijn Ik op. Geen berouw.


Het werk kan onder bepaalde omstandigheden zo zwaar worden dat men niet meer aan zichzelf kan denken. Men moet zijn eigen persoon volkomen opzij zetten, alles verstrooien wat het Ik scheidend om zich heen zou willen verzamelen. Alleen wanneer wij afstand weten te doen van onze eigen verlangens krijgen wij de kracht tot het volbrengen van iets groots. Dit standpunt kunnen wij veroveren wanneer wij bij een grote opgave ons doel buiten onszelf hebben.