een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Oplossend als zweet zijn zijn luide kreten.
Oplossing! Een koning verwijlt zonder blaam.


In tijden van algemene verdeeldheid en afscheiding is een grote gedachte het organisatiepunt van de genezing. Gelijk een ziekte door het uitbrekende zweet tot een crisis komt, zo is ook in tijden van algehele apathie een grote, suggestieve gedachte een ware verlossing. De mensen hebben iets waar zij zich omheen verzamelen kunnen, een sterke man, die de misverstanden kan oplossen.