Bovenaan een negen betekent:

Hij lost zijn bloed op.
Weggaan, zich verre houden,
Naar buiten gaan is zonder blaam.


Het oplossen van het bloed betekent: oplossen wat bloed en wonden zou kunnnen brengen, het gevaar vermijden. Toch wordt hier niet de gedachte uitgesproken dat men alleen voor zichzelf de moeilijkheden tracht te omzeilen, maar veeleer dat men de zijnen redt, hen helpt weg te komen voordat het gevaar er is, zich verre te houden van een reeds aanwezige dreiging en de uitweg te vinden uit een gevaar dat hen reeds in zijn greep heeft. Op deze wijze handelt men juist.