In het begin een zes betekent:

Hij komt met de staart in het water.
Beschamend.


In tijden van wanorde is het verleidelijk zich zo vlug mogelijk op de voorgrond te dringen om zodoende iets zichtbaars te kunnen presteren. Maar dit enthousiasme leidt slechts tot mislukking en beschaming, zolang de tijd tot handelen niet gekomen is. In deze tijd is het verstandig wanneer men zich afzijdig houdt en zich zodoende de schande van een mislukking bespaart. (Men lette op het verschil met de situatie van de eerste lijn van het vorige hexagram.)