Negen op de tweede plaats betekent:

Hij remt zijn wielen.
Standvastigheid brengt heil.


Ook hier is de tijd om te handelen nog niet gekomen. Maar het geduld dat nodig is mag geen traag wachten zijn, dat er zich mee tevreden stelt bij de dag te leven. Dat zou nooit tot succes leiden. Men moet veeleer in zichzelf de kracht ontwikkelen waardoor men vooruit kan komen. Men moet als het ware een rijtuig hebben om de overtocht te volbrengen. Maar men moet het nog remmen. Geduld in de hoogste zin is geremde kracht. Daarom mag men niet indutten en het doel uit het oog verliezen. Als men sterk en standvastig bij zijn besluit blijft gaat ten slotte alles goed.