Bovenaan een negen betekent:

In waarachtig vertrouwen drinkt men wijn.
Geen blaam. Als men echter zijn hoofd nat maakt,
zal men het zeer zeker verliezen.


Vóór de voleinding, bij het dagen van de nieuwe tijd, is men in het volste vertrouwen over en weer met de zijnen te samen; men brengt onder het drinken van een glas wijn de wachtperiode door. Daar de nieuwe tijd reeds onmiddellijk voor de deur staat is dat niet verkeerd. Men moet daarbij echter de juiste maat weten te houden. Als men zich in zijn overmoed wijn over het hoofd giet verspeelt men zijn gunstige positie door onmatigheid.
Opmerking: Het hexagram 'Na de Voleinding' schetst de geleidelijke overgang van een tijd van opbloei via een cultureel hoogtepunt naar een tijd van stilstand. Het hexagram 'Vóór de Voleinding' daarentegen schetst de overgang van de chaos naar de orde. Het staat aan het einde van het Boek der Veranderingen, als een teken dat in elk einde een nieuw begin ligt opgesloten. Zo geeft het de mensen hoop. Het Boek der Veranderingen is een boek van de toekomst.