HET BEELD:


Het vuur is boven het water:
Het beeld van de toestand vóór de overtocht.
Zo is de edele voorzichtig bij de onderscheiding der dingen,
Opdat alles op zijn plaats komt.


Als het vuur, dat toch al naar boven dringt, boven is en het water, waarvan de beweging naar omlaag gaat zich beneden bevindt dan lopen hun werkingen uiteen en krijgen ze geen contact met elkaar. Als men een bepaald effect wil bereiken moet men eerst nagaan wat de natuur van de in aanmerking komende krachten is, en welke plaats hun toekomt. Wanneer men de krachten op de juiste plaats aanwendt hebben ze het gewenste effect en de voltooiing wordt bereikt. Maar om de uiterlijke krachten op de juiste wijze te kunnen aanwenden is het vóór alles nodig dat men zelf het juiste standpunt inneemt. Want alleen van daaruit kan men op de juiste wijze werken.