een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de tweede plaats betekent:

Men is in benauwenis bij wijn en spijzen.
Daar komt de man met de scharlakenrode kniebanden.
Het is bevorderlijk offers te brengen.
Opbreken brengt onheil.
Geen blaam.


Hier is het een innerlijke benauwenis waarin men zich bevindt. Uiterlijk gaat alles goed; men heeft te eten en te drinken. Maar men voelt zich beklemd en benauwd door de alledaagse bekrompenheid van het leven, en ziet geen uitweg. Plotseling komt er hulp van bovenaf. Een vorst - de vorsten droegen in het oude China scharlakenrode kniebanden - is op zoek naar bekwame helpers. Maar er zijn nog hindernissen te overwinnen. Daarom is het van belang dat men die in het Onzichtbare tegemoet treedt door offers en gebeden. Onvoorbereid opbreken zou noodlottige gevolgen hebben, hoewel het moreel niet laakbaar zou zijn. Men moet hier door innerlijk geduld een onaangename situatie te boven komen.