HET OORDEEL:


De Benauwenis. Welslagen. Standvastigheid.
De grote man bewerkt heil. Geen blaam.
Als men iets te zeggen heeft wordt men niet geloofd.


Tijden van rampspoed zijn het tegendeel van succes. Niettemin kunnen ze tot succes leiden als ze de juiste man treffen. Een sterk mens die in de verdrukking geraakt blijft in weerwil van alle gevaar blijmoedig, en deze blijmoedigheid is de grondslag voor zijn latere succes. Het is zijn innerlijke bestendigheid, die sterker is dan het noodlot. Wie zich door uitputting innerlijk laat breken, heeft inderdaad geen succes. Maar in een mens die er zich alleen door terneer laat buigen, wekt de benauwenis een kracht tot reactie, die mettertijd stellig aan het licht komt. Doch daartoe is het gemeen niet in staat. Slechts de grote man bewerkt heil en blijft vrij van feilen. Wel is het hem aanvankelijk onmogelijk naar buiten invloed uit te oefenen, daar zijn woorden niets uitwerken. Daarom is het in benarde tijden van het grootste belang innerlijk sterk te zijn en niet veel te praten.