HET BEELD:


In het meer is geen water: het beeld van de Uitputting
Zo zet de edele zijn leven op het spel
Om zijn wil te volgen.


Als het water uit het meer naar beneden is gezakt, moet het meer uitdrogen en uitgeput raken. Dat is noodlot. Dat is het beeld van een vijandig lot in het mensenleven. In zulke tijden kan men niets anders doen dan zijn kruis dragen en zichzelf trouw blijven. Het komt daarbij echter aan op de diepste laag van het menselijk wezen; want alleen deze is sterker dan het noodlot, dat ons van buitenaf treft.