HET TEKEN:

Trigram Twéi, het Blijmoedigeboven Twéi, het Blijmoedige, het meer
Trigram K'an, het Onpeilbarebeneden K'an, het Onpeilbare, het water

Boven is het meer, het water diep daaronder. Het meer is dus leeg en opgedroogd (letterlijk: 'uitgeput'). Nog op een andere manier wordt de uitputting, de benauwenis uitgebeeld: boven een donkere lijn, die twee lichte lijnen omlaag houdt; beneden een lichte lijn, tussen twee donkere ingeklemd. Het bovenste trigram behoort tot het donkere principe, terwijl het onderste tot het lichte principe hoort. Zo worden overal de edelen door de gemenen onderdrukt en ingesloten.