Negen op de vierde plaats betekent:

Vrijwillige terugtocht brengt de edele heil,
De gemene man achteruitgang.


Bij de terugtocht is het voor de hogere mens van belang dat hij in alle vriendelijkheid - en gaarne - afscheid neemt. De terugtocht valt hem ook innerlijk gemakkelijk, daar hij op deze manier zijn overtuiging geen geweld behoeft aan te doen. Wie eronder te lijden heeft, dat is alleen de gemene man, van wie hij zich terugtrekt en die nu zonder de leiding van de edele aan lager wal geraakt.